24 mei 2024

In de maand mei zal het op de kop 100 jaren geleden zijn dat Radio Gantois boven het doopfont ging. Deze toen nog voornamelijkk luister amateur vereniging ligt mee aan de oorsprong van de huidige OVRC.

Daarom zullen er in de loop van het jaar 2024 verschillende activiteiten gebeuren rond dit 100 jarig bestaan. Zo is er de special call OT100GNT. En is er in de maand Mei een feestweekend gepland. Meer info op de clubsite www.ovrc.be