25 juli 2024

Als ik het woord ” Elmer ” uitspreek onder mijn radio amateur vrienden , kijken ze me aan met grote ogen en vragen zich af waar ik het nu weer over heb. Tot er eentje zijn GSM pakt en het woord Elmer opzoekt. ” Ik weet het” roept hij dan. ” Het is knutsel lijm of een kaalhoofdige jager ! ” Fier kijkt hij naar me met een vragende blik. Niets is minder waar zei ik , maar wat heeft dat dan met HAM radio te maken?. En toen werd het stil.
Dit zou het begin kunnen zijn van een spannende stationsroman maar dat is het niet. Het woord Elmer betekend een ervaren operator die een beginnend radio amateur onder zijn hoede neemt, hem begeleidt en zijn kennis deelt

Het verhaal is niet onbekend van de nieuwe radio amateur die net zijn vergunning heeft behaald en een paar maanden later er de brui aan geeft. Als je hem dan opzoekt en vraagt waarom ze zo plots gestopt zijn krijg je een hoop redenen en vragen naar je hoofd geslingerd. Onbeantwoorde vragen zoals: Ik wist niet wat de volgende stappen waren. Hoe stel ik mijn transceiver in om op het repeater netwerk te komen ? Welke band is nu open op dit moment van de dag ? Hoe moet dat nu met die antenne en kan ik dat zelf maken ? Wat is een contest en wat moet ik doorgeven aan die mannen ? Hoe zit het met die digitale modes en CW ? En last but not least waar is iedereen op frequentie want ik hoor niks. Allemaal vragen waar een ervaren amateur direct een antwoord op weet.
Als je op zoek bent naar een Elmer, dan kan je je best wenden tot een lokale club. Maar daar wringt het schoentje al. De meeste clubs lopen leeg. Er komen amper leden af op de wekelijkse vergaderingen en als er nieuwkomers komen opdagen worden ze amper aangesproken of ingelicht.
Ik heb geluk gehad. Toen ik al de clubs in en rond Het Waasland aanschreef kreeg ik amper drie antwoorden terug. Eentje zei dat alle info op hun website stond en daar moest ik het maar mee doen. De tweede zei dat ik welkom was maar dat ze niet veel ondernamen daar ze maar met een handvol leden waren. De derde club stuurde me een heel epistel terug met hun opleidingen , de activiteiten en de data van de vergaderingen. Daarbij zat ook een persoonlijk uitnodiging van ON7EG om de komende vrijdag een bezoek aan de club te brengen. Hij ging me persoonlijk opwachten. Zo gezegd zo gedaan en ik werd opgevangen door Martin ,mijn Elmer van dienst. Ik werd diezelfde avond nog lid van de club GNT en schreef me direct in voor de ON3 cursus. Tijdens de voorbereidingen op het examen kreeg ik wekelijks oefenvragen doorgespeeld en kon ik aan mijn Elmer onbeperkt vragen stellen. Ik slaagde met een score van 100% . Een dik jaar later ging ik voor de HAREC en werd ON4.
Een welgemeende dank U aan Martin, mijn Elmer, die desondanks zijn gezegende leeftijd nog steeds paraat staat voor nieuwkomers.

73 de ON4RF